Language of document :

2021 m. sausio 28 d. Cour d'appel de Liège (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje La Sauvegarde SCRL / Belgijos valstybė – SPF Finances

(Byla C-52/21)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Cour d'appel de Liège

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantė: Pharmacie populaireLa Sauvegarde SCRL

Kita apeliacinio proceso šalis: Belgijos valstybė – SPF Finances

Prejudicinis klausimas

Ar Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 56 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad juo draudžiami nacionalinės teisės aktai arba praktika, pagal kuriuos pirmoje valstybėje narėje įsteigtos ir antroje valstybėje narėje įsteigtų bendrovių paslaugomis besinaudojančios bendrovės, siekdamos išvengti, 100 proc. arba 50 proc. jų išrašytose sąskaitose faktūrose nurodytos sumos sudarančio pelno mokesčio įmokos mokėjimo, yra įpareigotos rengti ir teikti mokesčių administratoriui šių išlaidų ataskaitas ir suvestines, nors naudodamosi bendrovių rezidenčių paslaugomis neprivalo vykdyti šios pareigos, siekdamos išvengti minėtos įmokos nustatymo?

____________