Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Verwaltungsgericht Wien (Austria) 1. veebruaril 2021 – FK

(kohtuasi C-58/21)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Verwaltungsgericht Wien

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: FK

Vastustaja: Rechtsanwaltskammer Wien

Eelotsuse küsimused

1.    Kuidas tuleb tõlgendada Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määruse (EÜ) nr 883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta1 artikli 13 lõike 2 punkti b olukorras, kus isiku tegevuste huvikese on kolmandas riigis, kus on ka tema elukoht, ja asjaomane isik tegutseb peale selle veel kahes liikmesriigis (Saksamaa Liitvabariik ja Austria), kusjuures tema tegevus neis liikmesriikides jaguneb nii, et valdav osa sellest toimub ühes liikmesriigis (käesoleval juhul Saksamaa Liitvabariigis)?

Kui esimeses küsimuses viidatud sätte tõlgendamise tulemusel on kohaldatav Austria õigus, siis esitatakse lisaks järgmine küsimus:

2.    Kas Austria advokatuuriseaduse (Rechtsanwaltsordnung)2 § 50 lõike 2 punkti 2 alapunkti c alternatiiv aa ja osa A 2018. aasta põhikirja (Satzung Teil A 2018) § 26 lõike 1 punkt 8, mis on kehtestatud esimesena viidatud sätte alusel, on liidu õiguse kohaselt lubatavad või on need osas, milles vanaduspensioni määramise tingimusena nähakse ette advokaadi kutsetegevusest loobumine Austrias ja välismaal (§ 50 lõike 2 punkti 2 alapunkti c alternatiiv aa) või kõikjal (osa A  2018. aasta põhikirja § 26 lõike 1 punkt 8), vastuolus liidu õiguse ja selle alusel tagatud õigustega?

____________

1 ELT 2004, L 166, lk 1; ELT eriväljaanne 05/05, lk 72.

2 RGBl. nr 96/1868, redaktsioonis, mis ilmus BGBl. I nr 10/2017.