Language of document :

2021 m. vasario 1 d. Verwaltungsgericht Wien (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje FK 

(Byla C-58/21)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Verwaltungsgericht Wien

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas: FK

Atsakovė: Rechtsanwaltskammer Wien

Prejudiciniai klausimai

1.    Kaip turi būti aiškinamas 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 883/20041 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo 13 straipsnio 2 dalies b punktas tuo atveju, jei asmens veiklos centras kiekybiniu požiūriu yra trečiojoje valstybėje, kurioje jis ir gyvena, be to, šis asmuo dirba ir dviejose valstybėse narėse (Vokietijos Federacinėje Respublikoje ir Austrijoje), o jo veikla abiejose valstybėse narėse pasiskirsto taip, kad akivaizdžiai didesnę laiko dalį jis dirba vienoje valstybėje narėje (šiuo konkrečiu atveju – Vokietijos Federacinėje Respublikoje)?

Jei išaiškinus minėtą nuostatą paaiškėtų, kad kompetencija tenka Austrijai, [teikiamas šis klausimas]:

2.    Ar pagal Sąjungos teisę gali būti taikomos Rechtsanwaltsordnung2 (Advokatų reglamentas) 50 straipsnio 2 dalies 2 punkto c papunkčio aa dalies nuostata ir ja grindžiama 2018 m. A dalies statuto 26 straipsnio 1 dalies 8 punkto nuostata, ar šiomis nuostatomis pažeidžiama Sąjungos teisė ir Sąjungos teisės garantuojamos teisės, nes prieš skiriant senatvės pensiją reikalaujama atsisakyti verstis advokato praktika šalyje ir užsienyje (50 straipsnio 2 dalies [2 punkto] c papunkčio aa dalis) ar visur (2018 m. A dalies statuto 26 straipsnio 1 dalies 8 punktas)?

____________

1 OL L 166, 2004, p.  1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 5 t., p. 72.

2 RGBl. Nr. 96/1868 idF BGBl I Nr. 10/2017.