Language of document :

Kanne 9.4.2020 – Davide Groppi v. EUIPO – Viabizzuno (Lamput)

(asia T-187/20)

Kieli, jolla kannekirjelmä on laadittu: italia

Asianosaiset ja muut osapuolet

Kantaja: Davide Groppi Srl (Piacenza, Italia) (edustajat: asianajajat F. Boscariol de Roberto, D. Capra ja V. Malerba)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Muu osapuoli valituslautakunnassa: Viabizzuno Srl (Bentivoglio, Italia)

Menettely EUIPO:ssa

Riidanalaisen mallin haltija: Kantaja unionin yleisessä tuomioistuimessa

Riidanalainen malli: Yhteisömalli nro 2 503 680-0001

Riidanalainen päätös: EUIPO:n kolmannen valituslautakunnan 23.1.2020 asiassa R 126/2019-3 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen

velvoittaa vastaajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Kanneperusteet

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 6/2002 6 artiklan ja 25 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkominen.

____________