Language of document :

Acțiune introdusă la 9 aprilie 2020 – Davide Groppi/EUIPO – Viabizzuno (Lămpi)

(Cauza T-187/20)

Limba în care a fost formulată acțiunea: italiana

Părțile

Reclamantă: Davide Groppi Srl (Piacenza, Italia) (reprezentanți: F. Boscariol de Roberto, D. Capra și V. Malerba, avocați)

Pârât: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: Viabizzuno Srl (Bentivoglio, Italia)

Datele privind procedura în fața EUIPO

Titularul desenului sau modelului industrial în litigiu: reclamanta

Desenul sau modelul industrial în litigiu: desenul sau modelul industrial comunitar nr. 2 503 680-0001

Decizia atacată: Decizia Camerei a treia de recurs a EUIPO din 23 ianuarie 2020 în cauza R 126/2019-3

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea deciziei atacate;

obligarea celeilalte părți din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs și a pârâtului la plata cheltuielilor de judecată.

Motivul invocat

încălcarea articolului 6 și a articolului 25 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002 al Consiliului.

____________