Language of document : ECLI:EU:T:2021:363

Predmet T-187/20

Davide Groppi Srl

protiv

Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo

 Presuda Općeg suda (drugo vijeće) od 16. lipnja 2021.

„Dizajn Zajednice – Postupak za proglašenje dizajna ništavim – Registrirani dizajn Zajednice koji prikazuje stolnu svjetiljku – Raniji dizajn Zajednice – Razlog za ništavost – Nedostatak individualnog karaktera – Članak 6. Uredbe (EZ) br. 6/2002”

1.      Dizajni Zajednice – Razlozi za ništavost – Nedostatak individualnog karaktera – Dizajn koji na upućenog korisnika ne ostavlja drugačiji dojam u odnosu na dojam koji ostavlja raniji dizajn – Ukupna ocjena svih elemenata ranijeg dizajna

(Uredba Vijeća br. 6/2002, čl. 6. i čl. 25. st. 1. t. (b))

(t. 17., 48.-50.)

2.      Dizajni Zajednice – Razlozi za ništavost – Nedostatak individualnog karaktera – Dizajn koji na upućenog korisnika ne ostavlja drugačiji dojam u odnosu na dojam koji ostavlja raniji dizajn – Poništenje ranijeg dizajna – Nepostojanje utjecaja

(Uredba Vijeća br. 6/2002, uv. iz. 14., čl. 6. i čl. 25. st. 1. t. (b))

(t. 20.-27.)

3.      Dizajni Zajednice – Prijava za registraciju – Pretpostavke – Navođenje proizvoda

(Uredba Vijeća br. 6/2002, čl. 6.)

(t. 31.)

4.      Dizajni Zajednice – Razlozi za ništavost – Nedostatak individualnog karaktera – Dizajn koji na upućenog korisnika ne ostavlja drugačiji dojam u odnosu na dojam koji ostavlja raniji dizajn – Raniji dizajn koji je namijenjen ugradnji u različit proizvod ili primjeni na njega – Nepostojanje utjecaja

(Uredba Vijeća br. 6/2002, čl. 6. i čl. 25. st. 1. t. (b))

(t. 34., 35.)

5.      Dizajni Zajednice – Razlozi za ništavost – Nedostatak individualnog karaktera – Dizajn koji na upućenog korisnika ne ostavlja drugačiji dojam u odnosu na dojam koji ostavlja raniji dizajn – Upućeni korisnik – Pojam

(Uredba Vijeća br. 6/2002, čl. 6. st. 1. i čl. 25. st. 1. t. (b))

(t. 36., 37.)

6.      Dizajni Zajednice – Razlozi za ništavost – Nedostatak individualnog karaktera – Dizajn koji na upućenog korisnika ne ostavlja drugačiji dojam u odnosu na dojam koji ostavlja raniji dizajn – Prikaz stolne svjetiljke

(Uredba Vijeća br. 6/2002, čl. 6. i čl. 25. st. 1. t. (b))

(t. 38., 42., 51.-55.)

7.      Dizajni Zajednice – Razlozi za ništavost – Nedostatak individualnog karaktera – Dizajn koji na upućenog korisnika ne ostavlja drugačiji dojam u odnosu na dojam koji ostavlja raniji dizajn – Kriteriji za ocjenu – Sloboda dizajnera

(Uredba Vijeća br. 6/2002, čl. 6. i čl. 25. st. 1. t. (b))

(t. 39.-41.)

Kratak prikaz

Dana 16. srpnja 2014. tužitelj Davide Groppi Srl podnio je Uredu Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) prijavu za registraciju dizajna Zajednice koji predstavlja stolnu svjetiljku. Nakon registracije dizajna društvo Viabizzuno Srl podnijelo je zahtjev za proglašenje ništavosti, u prilog kojem se pozivalo na članak 25. stavak 1. točku (b) Uredbe br. 6/2002(1) u vezi s njezinim člankom 6.(2), koji se odnosi na raniji dizajn od 22. rujna 2011. Taj raniji dizajn poništen je 30. listopada 2018. Odjel za poništaje poništio je 22. studenoga 2018. dizajn društva Davide Groppi uz obrazloženje da nema individualni karakter u smislu članka 6. Uredbe br. 6/2002. Žalbeno vijeće potvrdilo je tu odluku i smatralo da okolnost da je raniji dizajn bio poništen nije relevantna jer je jedino bitno pitanje je li on bio učinjen dostupnim javnosti.

Odlučujući o tužbi za poništenje, Opći sud odbija tužbu društva Davide Groppi. Taj sud prvi put ističe da poništenje ranijeg dizajna, na koje se pozivalo u potporu zahtjevu za proglašenje dizajna ništavim na temelju članka 25. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 6/2002, ne proizvodi posljedice tijekom upravnog postupka. Osim toga, taj sud pojašnjava granice uloge koju prilikom ispitivanja razloga za ništavost koji se temelji na toj istoj odredbi ima priroda proizvoda u kojima su dizajni sadržani.


Ocjena Općeg suda

Kao prvo, Opći sud naglašava da okolnost da je raniji dizajn bio predmet poništenja nije relevantna jer je bio učinjen dostupnim javnosti. On naime smatra da je cilj članka 25. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 6/2002 sprečavanje registracije dizajna koji ne ispunjavaju uvjete koji opravdavaju njihovu zaštitu, a osobito onoga koji se odnosi na njihov „individualni karakter” u smislu članaka 6. te uredbe, a ne zaštita ranijeg dizajna. U tom pogledu podsjeća na to da se na razloge za ništavost iz navedenog članka u načelu može pozivati bilo koja osoba te oni nisu dio logike zaštite ranijeg prava, koja je otvorena samo nositelju tog prava i čija bi ništavost postupak za proglašavanje dizajna Zajednice ništavim učinila bespredmetnim. Kada je, konkretno, riječ o ocjeni individualnog karaktera dizajna na temelju članka 25. stavka 1. točke (b) i članka 6. Uredbe br. 6/2002, Opći sud ističe da iz uvodne izjave 14. te uredbe proizlazi da se ona mora temeljiti na tome razlikuje li se jasno ukupni dojam ostavljen na upućenog korisnika koji promatra dizajn od ukupnog dojma koji na njega ostavlja skupnost postojećih dizajna. Naime, taj sud pojašnjava da je jedina svrha ranijeg dizajna otkrivanje načina izrade prethodnih proizvoda, koji odgovara skupnosti postojećih dizajna u vezi s predmetnim proizvodom koji su bili učinjeni dostupnima javnosti do datuma podnošenja prijave dotičnog dizajna. Stoga, smatra da je jedino važna okolnost da je raniji dizajn bio učinjen dostupnim javnosti, a ne opseg zaštite priznate navedenom dizajnu koji bi proizlazio iz valjanosti njegove registracije.

Kao drugo, nakon što je utvrdio da se registracija osporavanog dizajna općenito odnosi na svjetiljke, Opći sud podsjeća na to da – iako je određivanje sektora proizvoda relevantno razmatranje u okviru određivanja upućenog korisnika i njegova stupnja pažnje, stupnja slobode dizajnera pri njegovu razvoju i eventualno prilikom usporedbe ukupnih dojmova koje ostavljaju na navedenog upućenog korisnika – ono ipak ne može značiti da su proizvodi na koje se odnosi dizajn o kojem je riječ slični ili da pripadaju istom sektoru. U tom pogledu ističe da predmetna odredba ne sadržava nijedan uvjet sličnosti proizvoda i da bi činjenje zaštite dizajna ovisnom o prirodi proizvoda dovelo do njezina ograničenja samo na dizajne koji pripadaju određenom sektoru.


1      U skladu s člankom 25. stavkom 1. točkom (b) Uredbe Vijeća (EZ) br. 6/2002 od 12. prosinca 2001. o dizajnu Zajednice (SL 2002., L 3, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 24., str. 45. i ispravci SL 2018., L 72, str. 42. i SL 2020., L 415, str. 89.), kako je izmijenjena, dizajn Zajednice može biti proglašen ništavim samo ako ispunjava uvjete iz članaka 4. do 9.


2      U skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (b) Uredbe br. 6/2002, naslovljenim „Individualni karakter”, smatra se da registrirani dizajn Zajednice ima individualan karakter ako se ukupni dojam koji ostavlja na upućenog korisnika razlikuje od ukupnog dojma koji na takva korisnika ostavlja bilo koji dizajn koji je bio učinjen dostupnim javnosti prije datuma podnošenja prijave za registraciju ili, ako je zatraženo pravo prvenstva, prije datuma priznatog prvenstva. Osim toga, stavkom 2. tog članka pojašnjava se da se pri ocjeni individualnog karaktera mora uzeti u obzir stupanj slobode koju je dizajner imao u razvoju dizajna.