Language of document : ECLI:EU:T:2021:363

Byla T187/20

Davide Groppi Srl

prieš

Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybą

 2021 m. birželio 16 d. Bendrojo Teismo (antroji kolegija) sprendimas

„Bendrijos dizainas – Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra – Registruotas Bendrijos dizainas, vaizduojantis stalo lempą – Ankstesnis Bendrijos dizainas – Negaliojimo pagrindas – Individualių savybių nebuvimas – Reglamento (EB) Nr. 6/2002 6 straipsnis“

1.      Bendrijos dizainas – Registracijos pripažinimo negaliojančia pagrindai – Individualių savybių nebuvimas – Dizainas, informuotam vartotojui nesudarantis bendro įspūdžio, kuris skirtųsi nuo ankstesnio dizaino daromo bendro įspūdžio – Bendras visų ankstesnio dizaino elementų vertinimas

(Tarybos reglamento Nr. 6/2002 6 straipsnis ir 25 straipsnio 1 dalies b punktas)

(žr. 17, 48–50 punktus)

2.      Bendrijos dizainas – Registracijos pripažinimo negaliojančia pagrindai – Individualių savybių nebuvimas – Dizainas, informuotam vartotojui nesudarantis bendro įspūdžio, kuris skirtųsi nuo ankstesnio dizaino daromo bendro įspūdžio – Ankstesnio dizaino registracijos panaikinimas – Poveikio nebuvimas

(Tarybos reglamento Nr. 6/2002 14 konstatuojamoji dalis, 6 straipsnis ir 25 straipsnio 1 dalies b punktas)

(žr. 20–27 punktus)

3.      Bendrijos dizainas – Paraiška įregistruoti – Sąlygos – Gaminių nurodymas

(Tarybos reglamento Nr. 6/2002 6 straipsnis)

(žr. 31 punktą)

4.      Bendrijos dizainas – Registracijos pripažinimo negaliojančia pagrindai – Individualių savybių nebuvimas – Dizainas, informuotam vartotojui nesudarantis bendro įspūdžio, kuris skirtųsi nuo ankstesnio dizaino daromo bendro įspūdžio – Ankstesnis dizainas, skirtas būti pritaikytas arba panaudotas kitokiam gaminiui – Poveikio nebuvimas

(Tarybos reglamento Nr. 6/2002 6 straipsnis ir 25 straipsnio 1 dalies b punktas)

(žr. 34, 35 punktus)

5.      Bendrijos dizainas – Registracijos pripažinimo negaliojančia pagrindai – Individualių savybių nebuvimas – Dizainas, informuotam vartotojui nesudarantis bendro įspūdžio, kuris skirtųsi nuo ankstesnio dizaino daromo bendro įspūdžio – Informuotas vartotojas – Sąvoka

(Tarybos reglamento Nr. 6/2002 6 straipsnio 1 dalis ir 25 straipsnio 1 dalies b punktas)

(žr. 36, 37 punktus)

6.      Bendrijos dizainas – Registracijos pripažinimo negaliojančia pagrindai – Individualių savybių nebuvimas – Dizainas, informuotam vartotojui nesudarantis bendro įspūdžio, kuris skirtųsi nuo ankstesnio dizaino daromo bendro įspūdžio – Stalo lempos pavaizdavimas

(Tarybos reglamento Nr. 6/2002 6 straipsnis ir 25 straipsnio 1 dalies b punktas)

(žr. 38, 42, 51–55 punktus)

7.      Bendrijos dizainas – Registracijos pripažinimo negaliojančia pagrindai – Individualių savybių nebuvimas – Dizainas, informuotam vartotojui nesudarantis bendro įspūdžio, kuris skirtųsi nuo ankstesnio dizaino daromo bendro įspūdžio – Vertinimo kriterijai – Dizainerio laisvė

(Tarybos reglamento Nr. 6/2002 6 straipsnis ir 25 straipsnio 1 dalies b punktas)

(žr. 39–41 punktus)

Santrauka

2014 m. liepos 16 d. ieškovė Davide Groppi Srl pateikė Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybai (EUIPO) paraišką įregistruoti Bendrijos dizainą, vaizduojantį stalo lempą. Įregistravus dizainą, Viabizzuno Srl pateikė prašymą pripažinti registraciją negaliojančia, remiantis Reglamento Nr. 6/2002(1) 25 straipsnio 1 dalies b punktu, siejamu su to paties reglamento(2) 6 straipsniu, ir nurodė ankstesnį 2011 m. rugsėjo 22 d. dizainą. Šio ankstesnio dizaino registracija buvo panaikinta 2018 m. spalio 30 d. 2018 m. lapkričio 22 d. Anuliavimo skyrius panaikino Davide Groppi dizaino registraciją, motyvuodamas tuo, kad šis dizainas neturi individualių savybių, kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 6/2002 6 straipsnį. Apeliacinė taryba šį sprendimą patvirtino ir konstatavo, kad tai, jog ankstesnio dizaino registracija buvo panaikinta, neturi reikšmės, nes svarbu tik tai, ar jis yra atskleistas.

Gavęs ieškinį dėl panaikinimo, Bendrasis Teismas atmetė Davide Groppi ieškinį. Jis pirmą kartą pabrėžė, kad ankstesnio dizaino registracijos panaikinimas per administracinę procedūrą, kuriuo remiantis buvo pateiktas Reglamento Nr. 6/2002 25 straipsnio 1 dalies b punktu grindžiamas prašymas pripažinti dizaino registraciją negaliojančia, nesukelia jokių pasekmių. Be to, Bendrasis Teismas, nagrinėdamas šia nuostata grindžiamą negaliojimo pagrindą, patikslino gaminių, kuriuose buvo pritaikytas dizainas, pobūdžio reikšmės ribas.

Bendrojo Teismo vertinimas

Pirma, Bendrasis Teismas pabrėžė, kad tai, jog ankstesnio dizaino registracija buvo panaikinta, neturi reikšmės, nes jis buvo atskleistas. Jis konstatavo, kad Reglamento Nr. 6/2002 25 straipsnio 1 dalies b punkto tikslas – neleisti registruoti dizainų, neatitinkančių reikalavimų, pateisinančių jų apsaugą, be kita ko, susijusių su jų „individualiomis savybėmis“, kaip tai suprantama pagal šio reglamento 5 straipsnį, o ne apsaugoti ankstesnį dizainą. Šiuo klausimu jis priminė, kad nors tame straipsnyje įtvirtinti negaliojimo pagrindai neatitinka ankstesnės teisės apsaugos, suteikiamos tik šios teisės savininkui (o dėl jos negaliojimo Bendrijos dizaino registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra netektų dalyko), tikslo, šiais pagrindais iš esmės gali remtis bet kuris asmuo. Konkrečiau kalbant apie dizaino individualių savybių vertinimą pagal Reglamento Nr. 6/2002 25 straipsnio 1 dalies b punktą ir 6 straipsnį, Bendrasis Teismas pabrėžė, kad iš šio reglamento 14 konstatuojamosios dalies matyti, kad toks vertinimas turėtų būti pagrįstas tuo, ar įspūdis, kurį jis padaro dizainą apžiūrinčiam informuotam stebėtojui, aiškiai skiriasi nuo įspūdžio, kurį jam padaro esama dizainų visuma. Bendrasis Teismas nurodė, kad vienintelė ankstesnio dizaino funkcija yra atskleisti ankstesnius technologinius sprendimus, o šie atitinka su aptariamu gaminiu susijusius visus ankstesnius dizainus, kurie buvo prieinami paraiškos registruoti atitinkamą dizainą pateikimo dieną. Vis dėlto jis pripažino, kad svarbu yra tik tai, kad ankstesnis dizainas buvo atskleistas, o ne šiam dizainui suteiktos apsaugos apimtis, išplaukianti iš jo registracijos galiojimo.

Antra, konstatavęs, kad ginčijamo dizaino registracija apskritai yra susijusi su šviestuvais, Bendrasis Teismas priminė, kad nors gaminių nustatymas yra svarbus apibrėžiant informuotą vartotoją ir jo dėmesingumo lygį, dizainerio laisvės mastą kuriant tą dizainą ir galiausiai lyginant informuotam vartotojui daromą bendrą įspūdį, tai nereiškia, kad gaminiai, su kuriais susiję tam tikri dizainai, yra panašūs arba priklauso tam pačiam sektoriui. Šiuo klausimu jis pažymėjo, kad nagrinėjamoje nuostatoje nėra jokios gaminių panašumo sąlygos, o padaryti dizaino apsaugą priklausomą nuo gaminių pobūdžio reikštų, kad apsauga būtų apribota tik tam tikram sektoriui priklausančiais dizainais.


1      Pagal iš dalies pakeisto 2001 m. gruodžio 12 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 6/2002 dėl Bendrijos dizaino (OL L 3, 2002, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 27 t., p. 142) 25 straipsnio 1 dalies b punktą Bendrijos dizaino registracija gali būti pripažinta negaliojančia, tik jei ji neatitinka 4–9 straipsnių reikalavimų.


2      Pagal Reglamento Nr. 6/2002 6 straipsnio „Individualios savybės“ 1 dalies b punktą dizainas laikomas turinčiu individualių savybių, jeigu jo bendras įspūdis informuotam vartotojui skiriasi nuo bendro įspūdžio, kurį tokiam vartotojui padaro bet koks kitas dizainas, kuris tapo prieinamas visuomenei iki paraiškos įregistruoti dizainą, kurį siekiama apsaugoti, padavimo datos, o prašant prioriteto – iki prioriteto datos. Be to, Reglamento Nr. 6/2002 6 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad vertinant individualias savybes reikia atsižvelgti į dizainerio laisvės mastą kuriant dizainą.