Language of document :

A Bíróság (nagytanács) 2022. március 22-i ítélete (a Cour d'appel de Bruxelles [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – bpost SA kontra Autorité belge de la concurrence

(C-117/20. sz. ügy)1

(Előzetes döntéshozatal – Verseny – Postai szolgáltatások – Valamely egyetemes szolgáltató által elfogadott díjszámítási rendszer – A postai szolgáltatásokat szabályozó nemzeti hatóság által kiszabott bírság – Nemzeti versenyhatóság által kiszabott bírság – Az Európai Unió Alapjogi Chartája – 50. cikk – A ne bis in idem elve – Ugyanazon jogsértés fennállása – Az 52. cikk (1) bekezdése – A ne bis in idem elvének korlátozásai – Az eljárások és szankciók halmozása – Feltételek – Közérdekű cél követése – Arányosság)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Cour d'appel de Bruxelles

Az alapeljárás felei

Felperes: bpost SA

Alperes: Autorité belge de la concurrence

Az eljárásban részt vesz: Publimail SA, Európai Bizottság

Rendelkező rész

Az Európai Unió Alapjogi Chartájának az 52. cikke (1) bekezdésével együttesen értelmezett 50. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes, ha valamely jogi személlyel szemben bírságot szabnak ki az uniós versenyjog megsértése miatt, ha ugyanazon tényállás alapján e személlyel szemben már jogerős határozatot hoztak az érintett piac liberalizációját célzó ágazati szabályozás megsértésére vonatkozó eljárásban, feltéve hogy léteznek olyan világos és pontos szabályok, amelyek lehetővé teszik, hogy előre láthassuk, hogy mely cselekmények és mulasztások vonhatják maguk után az eljárások és a szankciók halmozását, valamint lehetővé teszik a hatáskörrel rendelkező két hatóság közötti koordináció előrelátását, feltéve továbbá azt, hogy a két eljárást kellően összehangoltan és kellően rövid időn belül folytatják le, és hogy a kiszabott szankciók összessége megfelel az elkövetett jogsértések súlyának.

____________

1 HL C 161., 2020.5.11.