Language of document :

Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 22. marca 2022 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Cour d'appel de Bruxelles - Belgija) – bpost SA/Autorité belge de la concurrence

(Zadeva C-117/20)1

(Predhodno odločanje – Konkurenca – Poštne storitve – Tarifni sistem, ki ga je sprejel izvajalec univerzalnih storitev – Globa, ki jo je naložila nacionalna uprava za regulacijo poštnega sektorja – Globa, ki jo je naložil nacionalni urad za konkurenco – Listina Evropske unije o temeljnih pravicah – Člen 50 – Načelo ne bis in idem – Obstoj iste kršitve – Člen 52(1) – Omejitve načela ne bis in idem – Kumulacija postopkov pregona in sankcij – Uresničevanje cilja v splošnem interesu – Sorazmernost)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Cour d'appel de Bruxelles

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: bpost SA

Tožena stranka: Autorité belge de la concurrence

Ob udeležbi: Publimail SA, Evropska komisija

Izrek

Člen 50 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah v povezavi s členom 52(1) te listine je treba razlagati tako, da ne nasprotuje temu, da se pravna oseba z globo sankcionira za storitev kršitve konkurenčnega prava Unije, kadar ji je bila glede istega dejanskega stanja že izdana pravnomočna odločba v postopku v zvezi s kršitvijo sektorske ureditve, katere cilj je liberalizacija zadevnega trga, pod pogoji, da obstajajo jasna in natančna pravila, na podlagi katerih je mogoče predvideti, katera dejanja in opustitve so lahko predmet kumulacije postopkov pregona in sankcij, ter ki omogočajo koordinacijo med pristojnima organoma, da sta bila postopka vodena dovolj usklajeno in v kratkem razdobju ter da celota naloženih sankcij ustreza teži storjenih kršitev.

____________

1 UL C 161, 11.5.2020.