Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 25 iunie 2013 – Marcuccio/Comisia

(Cauza F-28/12)1

(Funcție publică – Cerere de eliminare a unei fraze din raportul medical – Accident sau boală profesională – Respingere implicită a cererii)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamant: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (reprezentant: G. Cipressa, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: C. Berardis-Kayser și G. Gattinara, agenți, asistați de A. Dal Ferro, avocat)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei implicite prin care a fost respinsă cererea reclamantului de a elimina o frază din raportul medical din 28 februarie 2008, de a trimite un nou raport corectat în acest sens medicului ales de reclamant și de a elimina de asemenea, cu caracter general, din dosarul cu privire la accidentul de muncă al reclamantului orice informație cu privire la faptul, despre care reclamantul pretinde că este fals, că praful alb cu care reclamantul a intrat în contact s-a dovedit în cele din urmă a fi praful alb al copiei unui ziar la care reclamantul era abonat

Dispozitivul

Respinge acțiunea ca vădit inadmisibilă.

Domnul Marcuccio suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligat să suporte cheltuielile de judecată efectuate de Comisia Europeană.

Îl obligă pe domnul Marcuccio la plata către Tribunalul Funcției Publice a Uniunii Europene a sumei de 2 000 de euro.

____________

1 JO C 174, 16.6.2012, p. 31.