Language of document :

29. märtsil 2012 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

(kohtuasi F-28/12)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat G. Cipressa)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada kaudne otsus lükata tagasi hageja taotlus esiteks kustutada üks lause 28. veebruari 2008. aasta arstlikust hinnangust, teiseks saata selliselt korrigeeritud hinnang hageja valitud arstile ja kolmandaks kustutada tööõnnetust puudutavast toimikust mis tahes teave seoses asjaoluga (mis hageja kinnitusel ei vasta tõele), et selgus, et pulber, millega hageja kokku puutus, pärines ühe hageja tellitava ajalehe koopialt.

Hageja nõuded

tühistada otsus, millega jäeti rahuldamata 23. detsembri 2010. aasta taotluse nõuded;

niivõrd kui vaja, tühistada otsus lükata tagasi 10. juuli 2011. aasta kaebus, mille hageja esitas 23. detsembri 2010. aasta taotluse tagasilükkamise otsuse peale;

mõista kohtukulud välja kostjalt.