Language of document :

2012. március 29-én benyújtott kereset – ZZ kontra Bizottság

(F-28/12. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: ZZ (képviselő: G. Cipressa ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság

A jogvita tárgya és leírása

A felperesnek az elsősorban a 2008. február 28-i orvosi jelentésből az egyik mondat törlésére, másodsorban az ekként kiigazított, említett orvosi jelentés felperes által megválasztott orvos részére történő megküldésére, harmadsorban pedig a munkával összefüggő balesetre vonatkozó dokumentációból általánosságban valamennyi olyan információ törlésére irányuló kérelmét elutasító hallgatólagos határozat megsemmisítése, amely információ arra a – felperes által tévesnek tartott – tényre vonatkozik, hogy arról a porról, amellyel a felperes kapcsolatba került, végül bebizonyosodott, hogy a felperes által előfizetett egyik újság fehérpora volt.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a 2010. december 23-i kérelemre vonatkozó felperesi kérelmeket elutasító határozatot;

amennyiben szükséges, semmisítse meg a 2010. december 23-i kérelmet elutasító határozattal szemben 2011. július 10-én benyújtott panaszt elutasító határozatot;

a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.