Language of document :

Prasība, kas celta 2012. gada 29. martā – ZZ/Komisija

(lieta F-28/12)

Tiesvedības valoda – itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvis – G. Cipressa, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumu, ar kuru netieši noraidīts prasītāja lūgums, pirmkārt, izsvītrot no 2008. gada 28. februāra medicīniskā atzinuma vienu teikumu, otrkārt, nosūtīt šo attiecīgi izlaboto medicīnisko atzinumu prasītāja izvēlētam ārstam un, treškārt, vispārīgi izsvītrot no lietas materiāliem attiecībā uz darbā notikušo nelaimes gadījumu visu informāciju attiecībā uz faktu, kurš, kā atkārtoti uzsver prasītājs, ir kļūdains un atbilstoši kuram gala rezultātā tika konstatēts, ka pūderveida viela, ar kuru prasītājs bija nonācis saskarsmē, bija balta pūderveida viela no kāda prasītāja abonētā laikraksta eksemplāra

Prasītāja prasījumi:

atcelt lēmumu, ar kuru noraidīti 2010. gada 23. decembrī formulētie prasītāja prasījumi;

tiktāl, ciktāl nepieciešams, atcelt lēmumu, ar kuru noraidīta 2011. gada 10. jūlija sūdzība par lēmumu, ar kuru tika noraidīts ar 2010. gada 23. decembri datētais lūgums;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.