Language of document :

Beroep ingesteld op 29 maart 2012 – ZZ / Commissie

(Zaak F-28/12)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordiger: G. Cipressa, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het stilzwijgend besluit tot afwijzing van verzoekers verzoek strekkende tot, ten eerste, schrapping van een zin in het medisch rapport van 28 februari 2008, ten tweede, toezending van het aldus gecorrigeerde medisch rapport aan de door verzoeker gekozen arts en, ten derde, meer algemeen, verwijdering uit het dossier betreffende het arbeidsongeval van alle informatie betreffende het feit, waarvan verzoeker volhoudt dat het onjuist is, dat uiteindelijk is vastgesteld dat het poeder waarmee verzoeker in contact is geweest afkomstig was van een exemplaar van een dagblad waarop hij was geabonneerd

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit tot afwijzing van de vorderingen opgenomen in verzoekers verzoek van 23 december 2010;

voor zover nodig, nietigverklaring van het besluit tot afwijzing van de klacht van 10 juli 2011 tegen het besluit tot afwijzing van het verzoek van 23 december 2010;

verwijzing van de verwerende partij in de kosten van de procedure.