Language of document :

Tožba, vložena 29. marca 2012 – ZZ proti Komisiji

(Zadeva F-28/12)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: G. Cipressa, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe zaradi molka organa glede zahtevka tožeče stranke, da se prvič, izbriše stavek iz zdravniškega poročila z dne 28. februarja 2008, drugič, da se zdravniku, ki ga je izbrala tožeča stranka, pošlje novo in popravljeno mnenje in tretjič, da se iz spisa o nesreči tožeče stranke na delovnem mestu na splošno izbriše vsakršno informacijo, za katero tožeča stranka meni, da je napačna, namreč da se je za beli prah, s katerim je prišla v stik tožeča stranka, nazadnje izkazalo, da gre za prah kopije časopisa, na katerega je bila tožeča stranka naročena.

Predlogi tožeče stranke

Razglasitev ničnosti odločbe, s katero je bil zahtevek tožeče stranke z dne 23. decembra 2010 zavrnjen;

kolikor je to potrebno, razglasitev ničnosti odločbe, s katero je bila zavrnjena pritožba z dne 10. julija 2011 zoper odločbo, da se zahtevek z dne 23. decembra 2010 zavrne;

naložitev plačila stroškov toženi stranki.