Language of document :

5. märtsil 2012 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

(kohtuasi F-30/12)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat C. Mourato)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada avaliku konkursi EPSO/AD/204/10 komisjoni otsus mitte lubada hagejat järgmisesse konkursietappi.

Hageja nõuded

tühistada avaliku konkursi EPSO/AD/204/10 komisjoni 13. aprilli 2011. aasta otsus, mis hageja suhtes tehti;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.