Language of document :

Acțiune introdusă la 5 martie 2012 – ZZ/Comisia

(Cauza F-30/12)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentant: C. Mourato, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei comisiei de evaluare din cadrul concursului general EPSO/AD/204/10 de a nu admite reclamantul la următoarea etapă a concursului.

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei comisiei de evaluare din cadrul concursului general EPSO/AD/204/10 din 13 aprilie 2011 în ceea ce îl priveşte pe reclamant;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.