Language of document :

2012. március 7–én benyújtott kereset – ZZ kontra Bizottság

(F-32/12. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: ZZ (képviselő: G. Cipressa ügyvéd

Alperes: Európai Bizottság

A jogvita tárgya és leírása

A Bizottság hallgatólagos határozatának megsemmisítése, amely megtagadta a felperesnél az F-59/09. sz., Marcuccio kontra Bizottság ügyben felmerült költségek egynegyedének megtérítését, amely költségek viselésére a 2011. június 9-én hozott ítélet kötelezte.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a Bizottságtól származó vagy egyébként neki tulajdonító azon határozatot, amely elutasította a felperes 2011. január 4-i kérelmében szereplő kérelmeket, függetlenül e határozat formájától, valamint attól, hogy ez az elutasítás részleges vagy teljesen volt-e

amennyiben szükséges, semmisítse meg formájától függetlenül a felperes által a 2011. január 4-i kérelmet elutasító bizottsági határozattal szemben benyújtott 2011. július 20-i panaszt elutasító bizottsági határozatot;

amennyiben szükséges, állapítsa meg, hogy a Bizottság azzal is, hogy elmulasztott állást foglalni a 2011. január 4-i kérelemről, jogellenesen tartózkodott attól, hogy a Törvényszék által az F-56/09. sz., Marcuccio kontra Bizottság ügyben 2010. június 9-én hozott ítéletet, pontosabban ezen ítélet rendelkező részének 4) pontját végrehajtó intézkedéseket fogadjon el;

kötelezze a Bizottságot arra, hogy fizessen meg a felperes számára 3 174,87 eurót, amely összeg, amennyiben nem fizetik meg, kamatokat keletkeztet a felperes számára, 10% éves mértékben, éves tőkésítéssel, holnaptól kezdve azon időpontig, míg a hivatkozott kifizetés meg nem történik;

kötelezze a Bizottságot, hogy fizessen napi 10,00 eurót a felperes számára , holnaptól kezdődően, határozatlan ideig minden egyes napra, ameddig fennáll a Bizottság attól való tartózkodása, hogy megfizesse a felperesnek a hivatkozott 3 147,87 euró összeget, vagy legalább ameddig állást nem foglal a 2011. január 4-i kérelemről, amely 10,00 euró összeget minden nap után meg kell fizetni, ha nem ez így vagy nem ebben a mértékben történik, ezen összeg kamatokat keletkeztet 10% éves mértékben, éves tőkésítéssel, azon napot követő naptól kezdve, amikor a hivatkozott kifizetésnek meg kellett történnie, azon napig, amikor e kifizetés megtörténik;

a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.