Language of document :

Tožba, vložena 7. marca 2012 – ZZ proti Komisiji

(Zadeva F-32/12)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: G. Cipressa, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe Komisije zaradi molka organa, s katero je ta zavrnila povračilo četrtine stroškov, ki jih je imela tožeča stranka v zadevi Marcuccio proti Komisiji, F-56/09, v kateri je bila proti toženi stranki izdana sodba z dne 9. junija 2011.

Predlogi tožeče stranke

Razglasi naj se ničnost odločbe, ki jo je izdala Komisija oziroma jo je mogoče pripisati tej instituciji, o zavrnitvi – v kakršnikoli obliki in delni ali v celoti – predloga z dne 4. januarja 2011;

če je potrebno, naj se razglasi ničnost odločbe, v kakršnikoli obliki je bila sprejeta, o zavrnitvi pritožbe z dne 20. julija 2011, ki jo je tožeča stranka vložila zoper zavrnilno odločbo z dne 4. januarja 2011;

če je potrebno, naj se ugotovi, da je Komisija, tudi s tem, da ni sprejela stališča o njenem predlogu z dne 4. januarja 2011, nezakonito opustila sprejetje ukrepov za izvršitev sodbe Sodišča za uslužbence z dne 9. junija 2010 v zadevi Marcuccio proti Komisiji, F-56/09, natančneje točke 4 izreka te sodbe;

Komisiji naj se naloži, da tožeči stranki plača znesek 3.174,87 EUR, ki se bo, če ne bo plačan tožeči stranki, povečal za obresti v višini 10 % letno in z letno kapitalizacijo, od naslednjega dne do dneva plačila tega zneska;

Komisiji naj se naloži, da tožeči stranki plača 10,00 EUR na dan za vsak dodaten dan, ki bo, z učinkom od naslednjega dne in ad infinitum, potekel, ker Komisija tožeči stranki ne bo plačala zgorajnavedenega zneska 3.174,87 EUR, ali da sprejme vsaj stališče o predlogu z dne 4. januarja 2011, pri čemer je treba znesek 10,00 EUR plačati ob izteku tega dneva, če pa ne bo plačan, bo povečan za obresti v višini 10 % letno in z letno kapitalizacijo, od naslednjega dne po dnevu, ko bi moral biti znesek plačan, in do dneva plačila;

Komisiji naj se naloži plačilo stroškov.