Language of document :

Žaloba podaná dne 6. března 2012 – ZZ v. Komise

(Věc F-31/12)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupci: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J. N. Louis a É. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí o převodu nároků na důchod nabytých před nástupem do služebního poměru u Komise vycházejícího z nově vypočteného návrhu Úřadu pro správu a vyplácení individuálních nároků (PMO).

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí, kterým byly zrušeny a nahrazeny návrhy na převod nároků žalobce na důchod v rámci jeho žádosti na základě čl. 11 odst. 2 přílohy VIII služebního řádu obsahující nový návrh vypočtený na základě prováděcích pokynů přijatých dne 3. března 2011;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.