Language of document :

Talan väckt den 6 mars 2012 – ZZ mot kommissionen

(Mål F-31/12)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaterna D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J. N. Louis och É. Marchal)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av beslutet om överföring av pensionsrättigheter som förvärvats före anställning vid kommissionen på grundval av den omräkning som gjorts av byrån för löneadministration och individuella ersättningar (PMO).

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslutet om att upphäva och ersätta förslagen angående överföring av sökandens pensionsrättigheter inom ramen för sökandens begäran enligt artikel 11.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna och som innebar ett nytt förslag beräknat på grundval av de allmänna tillämpningsföreskrifterna som antogs den 3 mars 2011, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.