Language of document :

Sag anlagt den 5. marts 2012 – ZZ m.fl. mod Kommissionen

(Sag F-29/12)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: ZZ m.fl. (ved advokaterne D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J. N. Louis og É. Marchal)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af afgørelserne om overførsel af de pensionsrettigheder, der er erhvervet forud for tiltrædelsen af tjenesten ved Kommissionen på grundlag af det omberegnede forslag fra Kommissionens lønkontor

Sagsøgernes påstande

Det fastslås, at artikel 9 i de almindelige gennemførelsesbestemmelser til artikel 11, stk. 2, i bilag VIII til vedtægten er ulovlig.

Annullation af de afgørelser, der annullerer og erstatter forslagene til godskrivelse af sagsøgernes pensionsrettigheder.

Annullation af afgørelserne om på ansøgningerne om overførsel af sagsøgernes pensionsrettigheder at anvende de parametre, der er fastsat i de almindelige gennemførelsesbestemmelser til artikel 11, stk. 2, i bilag VIII til vedtægten af 3. marts 2011.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.