Language of document :

5. märtsil 2012 esitatud hagi – ZZ jt versus komisjon

(kohtuasi F-29/12)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ jt (esindajad: advokaadid D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja É. Marchal)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada enne komisjoni teenistusse asumist omandatud pensioniõiguste ülekandmise otsused, mille alus on individuaalsete maksete haldamise ja maksmise ameti (PMO) ümberarvutusel põhinev ettepanek.

Hagejate nõuded

tunnistada personalieeskirjade VIII lisa artikli 11 lõike 2 üldiste rakendussätete artikkel 9 ebaseaduslikuks;

tühistada otsused, millega tühistati ja asendati hagejate pensioniõiguste staažilisa pakkumised;

tühistada otsused kohaldada hagejate pensioniõiguste ülekandmise taotluste suhtes personalieeskirjade VIII lisa artikli 11 lõike 2 üldistes rakendussätetes, mis võeti vastu 3. märtsil 2011, sätestatud parameetreid;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.