Language of document : ECLI:EU:F:2013:122

ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

(μονομελές)

της 12ης Ιουλίου 2013

Υπόθεση F‑32/12

Luigi Marcuccio

κατά

Ευρωπαϊκής Επιτροπής

«Υπαλληλική υπόθεση — Άρθρο 34, παράγραφος 1, του Κανονισμού Διαδικασίας — Δικόγραφο κατατεθέν με τηλεομοιοτυπία εντός της προθεσμίας ασκήσεως προσφυγής και υπογεγραμμένο με σφραγίδα ή με άλλο τρόπο αναπαραγωγής της υπογραφής του δικηγόρου — Εκπρόθεσμο της προσφυγής — Προδήλως απαράδεκτο»

Αντικείμενο:      Προσφυγή‑αγωγή ασκηθείσα δυνάμει του άρθρου 270 ΣΛΕΕ, το οποίο έχει εφαρμογή στη Συνθήκη ΕΚΑΕ βάσει του άρθρου 106α της Συνθήκης αυτής, με την οποία ο L. Marcuccio ζητεί, μεταξύ άλλων, την ακύρωση της αποφάσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί απορρίψεως της αιτήσεώς του της 4ης Ιανουαρίου 2011, καθώς και την καταβολή του ποσού των 3 174,87 ευρώ που αντιστοιχεί στο ένα τέταρτο των δικαστικών εξόδων στα οποία υποβλήθηκε στο πλαίσιο της διαδικασίας στην υπόθεση επί της οποίας εκδόθηκε η απόφαση του Δικαστηρίου ΔΔ της 9ης Ιουνίου 2010, F‑56/09, Marcuccio κατά Επιτροπής, πλέον τόκων υπερημερίας και χρηματικών ποινών. Πριν κατατεθεί ταχυδρομικώς το δικόγραφο της προσφυγής‑αγωγής, είχε αποσταλεί με τηλεομοιοτυπία, στις 7 Μαρτίου 2012, έγγραφο που παρουσιάσθηκε ως αντίγραφο του πρωτοτύπου του δικογράφου της προσφυγής‑αγωγής που απεστάλη ταχυδρομικώς.

Απόφαση:      Η προσφυγή‑αγωγή απορρίπτεται ως προδήλως απαράδεκτη. Ο L. Marcuccio φέρει τα δικαστικά του έξοδα και καταδικάζεται στα δικαστικά έξοδα στα οποία υποβλήθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Περίληψη

Ένδικη διαδικασία — Εισαγωγικό της δίκης δικόγραφο — Τυπικά στοιχεία — Χειρόγραφη υπογραφή δικηγόρου — Ουσιώδης κανόνας αυστηρής εφαρμογής — Δικόγραφο προσφυγής — αγωγής κατατεθέν με τηλεομοιοτυπία — Υπογραφή του δικηγόρου τεθείσα με σφραγίδα ή με άλλο τρόπο αναπαραγωγής — Δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη η ημερομηνία παραλαβής της τηλεομοιοτυπίας προκειμένου να κριθεί η τήρηση της προθεσμίας ασκήσεως προσφυγής — Εκπρόθεσμη κατάθεση του δεόντως υπογεγραμμένου δικογράφου της προσφυγής — αγωγής — Προδήλως απαράδεκτη προσφυγή‑αγωγή

(Οργανισμός του Δικαστηρίου, άρθρο 21· Κανονισμός Διαδικασίας του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης, άρθρο 34 § 1· Κανονισμός Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων, άρθρο 91 § 3)

Η απαίτηση χειρόγραφης υπογραφής επί του εισαγωγικού της δίκης δικογράφου κατά την έννοια του άρθρου 34, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης αποσκοπεί, για την ασφάλεια δικαίου, στη διασφάλιση της αυθεντικότητας του δικογράφου της προσφυγής και στον αποκλεισμό του κινδύνου να μην αποτελεί το έγγραφο αυτό, στην πραγματικότητα, το έργο του συντάκτη που έχει την ικανότητα να διενεργεί διαδικαστικές πράξεις. Επομένως, η απαίτηση αυτή πρέπει να θεωρηθεί ως ουσιώδης τύπος και να αποτελέσει το αντικείμενο αυστηρής εφαρμογής, με αποτέλεσμα η μη τήρησή της να συνεπάγεται το απαράδεκτο της προσφυγής. Συναφώς, μόνος ο τρόπος έμμεσης και μηχανικής «υπογραφής» που συνίσταται στην επίθεση, επί του εισαγωγικού δικογράφου, σφραγίδας αναπαράγουσας την υπογραφή του εντεταλμένου από τον προσφεύγοντα δικηγόρου, δεν επιτρέπει να διαπιστωθεί ότι ο ίδιος ο δικηγόρος υπέγραψε οπωσδήποτε το επίμαχο διαδικαστικό έγγραφο.

Κατά συνέπεια, δικόγραφο προσφυγής‑αγωγής που κατατέθηκε με τηλεομοιοτυπία και υπογράφηκε με σφραγίδα που αναπαράγει την υπογραφή του δικηγόρου ή με άλλο τρόπο αναπαραγωγής δεν φέρει το πρωτότυπο της υπογραφής του δικηγόρου του προσφεύγοντος‑ενάγοντος, αντίθετα προς ό,τι ορίζει το άρθρο 34, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, του Κανονισμού Διαδικασίας και πρέπει, για τον λόγο αυτό, να κηρυχθεί απαράδεκτο.

Κατά συνέπεια, η ημερομηνία παραλαβής του εν λόγω εγγράφου που απεστάλη με τηλεομοιοτυπία δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη προκειμένου να κριθεί κατά πόσον τηρήθηκε η προθεσμία ασκήσεως προσφυγής που προβλέπεται στο άρθρο 91, παράγραφος 3, του ΚΥΚ, και το μόνο δικόγραφο που μπορεί, συναφώς, να ληφθεί υπόψη είναι αυτό που περιήλθε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης και το οποίο φέρει τη χειρόγραφη υπογραφή του δικηγόρου του προσφεύγοντος‑ενάγοντος.

Όταν το εν λόγω δικόγραφο προσφυγής‑αγωγής περιέρχεται στη Γραμματεία μετά την εκπνοή της προθεσμίας ασκήσεως προσφυγής πρέπει να θεωρείται εκπρόθεσμο, με αποτέλεσμα το απαράδεκτο της προσφυγής‑αγωγής.

(βλ. σκέψεις 28, 29, 32 και 33)

Παραπομπή:

ΓΔΕΕ: 23 Μαΐου 2007, T‑223/06 P, Κοινοβούλιο κατά Eistrup, σκέψη 50