Language of document :

Rješenje Službeničkog suda od 18. travnja 2016. – Hill i dr. protiv Komisije

(predmet F-29/12)1

Jezik postupka: francuski

Predsjednik prvog vijeća odredio je brisanje predmeta.

____________

1    SL C 133, 5. 5. 2012., str. 31.