Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék 2016. április 18-i végzése – Hill és társai kontra Bizottság

(F-29/12. sz. ügy)1

Az eljárás nyelve: francia

Az első tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.

____________

1 HL C 133., 2012.5.5., 31. o.