Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 18. apríla 2016 – Hill a i./Komisia

(vec F-29/12)1

Jazyk konania: francúzština

Predseda prvej komory nariadil výmaz veci.

____________

1 Ú. v. EÚ C 133, 5.5.2012, s. 31.