Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence z dne 18. aprila 2016 – Hill in drugi/Komisija

(Zadeva F-29/12)1

Jezik postopka: francoščina

Predsednik prvega senata je odredil izbris zadeve.

____________

1    UL C 133, 5.5.2012, str. 31.