Language of document :

Rješenje Službeničkog suda (prvo vijeće) od 3. svibnja 2016. – Noël protiv Komisije

(predmet F-31/12)1

(Javna služba – Dužnosnici – Mirovine – Članak 11. stavak 2. Priloga VIII. Pravilniku o osoblju – Mirovinska prava stečena prije stupanja u službu Unije na temelju nacionalnog mirovinskog sustava – Prijenos u mirovinski sustav Unije – Prvobitni prijedlog za uračunavanje razdoblja osiguranja koji je dalo tijelo nadležno za imenovanja i koji je zainteresirana strana prihvatila – Povlačenje tog prijedloga – Novi prijedlog za uračunavanje razdoblja osiguranja koji je utemeljen na novim općim provedbenim odredbama – Prigovor nedopuštenosti – Pojam akta kojim se nanosi šteta – Članak 83. Poslovnika)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: Marc Noël (Bergen, Nizozemska) (zastupnici: D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal i S. Orlandi, odvjetnici, potom D. de Abreu Caldas, J.-N. Louis i S. Orlandi, odvjetnici, i konačno J.-N. Louis, odvjetnik)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: D. Martin i J. Baquero Cruz, agenti, potom J. Currall i G. Gattinara, agenti, zatim G. Gattinara, agent, i konačno G. Gattinara i F. Simonetti, agenti)

Predmet

Zahtjev za poništenje odluka o prijenosu mirovinskih prava stečenih prije stupanja u službu u Komisiji na temelju ponovno izračunanog prijedloga Ureda za upravljanje individualnim materijalnim pravima i njihovu isplatu.

Izreka rješenja

Tužba se odbacuje kao nedopuštena.

Marc Noël snosi vlastite troškove te mu se nalaže snošenje troškova Europske komisije.

____________

1 SL C 133, 5. 5. 2012., str. 31.