Language of document :

Personaldomstolens beslut (första avdelningen) av den 3 maj 2016 – Noël mot kommissionen

(Mål F-31/12)1

(Personalmål – Tjänstemän – Pensioner – Artikel 11.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna – Pensionsrättigheter som förvärvats inom det nationella pensionssystemet innan tjänstetillträdet inom unionen – Överföring till unionens pensionssystem – Tillsättningsmyndighetens första förslag till tillgodoräknande av pensionsgrundande tjänsteår vilket sökanden godtagit – Återkallande av detta förslag – Nytt förslag till tillgodoräknande av pensionsgrundande tjänsteår på grundval av de nya allmänna genomförandebestämmelserna – Invändning om rättegångshinder – Uttrycket rättsakt som går någon emot – Artikel 83 i rättegångsreglerna)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Marc Noël (Bergen, Nederländerna) (ombud: inledningsvis advokaterna D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal och S. Orlandi, därefter advokaterna D. de Abreu Caldas, J.-N. Louis och S. Orlandi, och slutligen advokaten J.-N. Louis)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: inledningsvis D. Martin och J. Baquero Cruz, därefter J. Currall och G. Gattinara, därefter G. Gattinara, och slutligen G. Gattinara och F. Simonetti)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av besluten om överföring av pensionsrättigheter som förvärvats före anställningen vid kommissionen på grundval av den omräkning som gjorts av PMO.

Avgörande

Talan avvisas.

Marc Noël ska bära sina egna rättegångskostnader och ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader.

____________

1 EUT C 133, 5.5.2012, s 31.