Language of document : ECLI:EU:F:2016:97

Ideiglenes változat

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉKÉNEK VÉGZÉSE

(első tanács)

2016. május 3.

F‑31/12. sz. ügy

Marc Noël

kontra

Európai Bizottság

„Közszolgálat – Tisztviselők – Nyugdíjak – A személyzeti szabályzat VIII. melléklete 11. cikkének (2) bekezdése – Az Unió szolgálatába lépés előtt valamely nemzeti nyugdíjrendszerben megszerzett nyugdíjjogosultságok – Az Unió nyugdíjrendszerébe való átvitel – A kinevezésre jogosult hatóság által a nyugdíjra jogosító szolgálati évek jóváírására vonatkozóan tett és az érdekelt által elfogadott eredeti javaslat – E javaslat visszavonása – Az új általános végrehajtási rendelkezéseken alapuló, a nyugdíjra jogosító szolgálati évek jóváírására vonatkozó új javaslat – Elfogadhatatlansági kifogás – A sérelmet okozó aktus fogalma – Az eljárási szabályzat 83. cikke”

Tárgy:      Az EAK Szerződésre annak 106a. cikke alapján alkalmazandó EUMSZ 270. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben Marc Noël lényegében az Európai Bizottság kinevezésre jogosult hatósága által hozott, 2011. május 25‑i azon határozat megsemmisítését kéri, amelyben e hatóság véglegesen meghatározta azon nyugdíjjogosultságot, amelyre a felperes az Unió szolgálatába lépése előtt megszerzett nyugdíjjogosultsága címén az Európai Unió nyugdíjrendszerében jogosult.

Határozat:      A Közszolgálati Törvényszék a keresetet mint elfogadhatatlant elutasítja. Marc Noël maga viseli saját költségeit és köteles viselni az Európai Bizottságnál felmerült költségeket.

Összefoglaló

1.      Tisztviselői kereset – Sérelmet okozó aktus – Fogalom – Az Uniónál való szolgálatba lépést megelőzően megszerzett, nyugdíjra jogosító szolgálati időnek az uniós rendszerbe való átvitel céljából történő jóváírására tett javaslat – Kizártság – A megszerzett nyugdíjjogosultságok tőkeértékének átvitelét követően hozott, a nyugdíjra jogosító szolgálati idő elismeréséről szóló határozat – Bennfoglaltság

(EUMSZ 270. cikk; személyzeti szabályzat, 91. cikk, (1) bekezdés; VIII. melléklet, 11. cikk, (2) bekezdés)

2.      Tisztviselői kereset – A panaszt elutasító határozat elleni kereset – Elfogadhatóság – A panaszt elutasító határozat ellen benyújtott kérelmekről történő határozathozatal kötelezettsége – Önálló tartalommal nem rendelkező kérelmek vagy pusztán megerősítő határozat – Hiány

(Személyzeti szabályzat, 90. és 91. cikk)

1.      A személyzeti szabályzat VIII. melléklete 11. cikkének (2) bekezdésében előírt, a nyugdíjjogosultságok átvitelére vonatkozó eljárás keretében az érdekelt által a szolgálatba lépése előtt megszerzett nyugdíjjogosultság tőkeértékének átvitelét követően az esettől függően a kinevezésre jogosult hatóság vagy a munkaszerződések megkötésére jogosult hatóság által hozott határozat az, amely sérelmet okozó aktusnak minősül, így az EUMSZ 270. cikk és a személyzeti szabályzat 91. cikkének (1) bekezdése alapján keresettel megtámadható. Ezzel szemben a nyugdíjjogosultság jóváírására tett javaslat az érdekelt általi elfogadása esetén nem minősül az EUMSZ 270. cikk alapján és a személyzeti szabályzat 91. cikkének (1) bekezdése alapján keresettel megtámadható sérelmet okozó aktusnak.

Ugyanis a nyugdíjra jogosító szolgálati idő jóváírása csak akkor ismerhető el, ha a tisztviselő hozzájárul az általa az érintett külső nyugdíjpénztárnál korábban megszerzett nyugdíjjogosultság tőkeértékének az uniós nyugdíjrendszerbe való átvitelére irányuló eljárás folytatásához, amely hozzájárulást a kinevezésre jogosult hatóságnak az érintett nemzeti nyugdíjpénztár által közölt ideiglenes tőkeösszeg alapján tett, nyugdíjjogosultság jóváírására vonatkozó javaslata fényében adhat meg.

E tekintetben a nyugdíjjogosultság jóváírására vonatkozó javaslat szakaszában az érintett intézmény csupán arra vállal kötelezettséget, hogy megfelelően alkalmazza az érdekelt helyzetére a személyzeti szabályzat VIII. melléklete 11. cikkének (2) bekezdését és az általános végrehajtási rendelkezéseket. Az intézmény e kötelezettsége közvetlenül a személyzeti szabályzat kérdéses rendelkezéseiből ered, még az intézmény kifejezett kötelezettségvállalásának hiányában is.

Így a nyugdíjjogosultság jóváírásra vonatkozó javaslatban kifejezett kötelezettségvállalásból sem a kérdéses intézményt terhelő újabb kötelezettség, következésképpen az érdekelt jogi helyzetének megváltozása sem következik, különösen azért, mert még amennyiben az érdekelt hozzá is járul a más rendszerben megszerzett nyugdíjjogosultsága uniós nyugdíjrendszerbe való átviteléhez, a javaslatot tevő intézményt a nemzeti nyugdíjpénztár által közölt tőkeösszeg átvitelét követően nem terheli kapcsolódó kötelezettség arra vonatkozóan, hogy az érdekelt javára automatikusan elismerje az azon eredeti javaslatban jelzett, nyugdíjra jogosító szolgálati éveket, amely alapján a tisztviselő megerősítette az említett tőkeösszeg uniós nyugdíjrendszerbe való átvitelére vonatkozó szándékát.

(lásd a 27–31. pontot)

Hivatkozás:

Az Európai Unió Törvényszéke: 2015. október 13‑i Bizottság kontra Verile és Gjergji ítélet, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, 50., 52., 53. és 74. pont; Bizottság kontra Cocchi és Falcione ítélet, T‑103/13 P, EU:T:2015:777, 66. pont; Teughels kontra Bizottság ítélet, T‑131/14 P, EU:T:2015:778, 37., 46., 48., 49., 58. és 70. pont.

2.      Az eljárásgazdaságosság elvének megfelelően az uniós bíróság dönthet úgy, hogy kifejezetten a panaszt elutasító határozattal szembeni kérelmek tárgyában nem szükséges határozni, ha azok önálló tartalommal nem bírnak, és valójában nem különíthetők el az azon jogi aktussal szembeni kérelmektől, amely ellen a panaszt benyújtották. Ez a helyzet állhat fenn különösen akkor, ha az uniós bíróság megállapítja, hogy a panaszt elutasító határozat pusztán megerősíti az e panasz tárgyát képező jogi aktust, ráadásul ezen aktus nem minősül a személyzeti szabályzat 90, cikke értelmében vett sérelmet okozó aktusnak.

(lásd a 34. pontot)

Hivatkozás:

Az Európai Unió Törvényszéke: 2011. szeptember 21‑i Adjemian és társai kontra Bizottság ítélet, T‑325/09 P, EU:T:2011:506, 33. pont;

Közszolgálati Törvényszék: 2014. november 19‑i EH kontra Bizottság ítélet, F‑42/14, EU:F:2014:250, 85. pont.