Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Curtea de Apel Bucureşti (Rumunsko) dne 14. února 2012 - Asociaţia ACCEPT v. Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

(Věc C-81/12)

Jednací jazyk: rumunština

Předkládající soud

Curtea de Apel Bucureşti

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Asociaţia ACCEPT

Žalovaná: Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

Předběžné otázky

Jsou použitelná ustanovení čl. 2 odst. 2 písm. a) směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání, v případě, kdy akcionář fotbalového klubu, který vystupuje jako hlavní manažer ("patron") tohoto fotbalového klubu a je za něho považován hromadnými sdělovacími prostředky a ve společnosti, prohlásí hromadným sdělovacím prostředkům následující:

"Ani kdyby musela Steaua skončit, nevzal bych do týmu homosexuála. Řeči jsou řeči, ale jak je možné napsat něco takového a navíc to dát na první stranu... Možná není pravda, že je homosexuál. (omissis) A co když je? (omissis) V mojí rodině není místo pro gaye a Steaua je moje rodina. Než hrát s gayem, je lepší hrát s juniorem. Nejedná se o diskriminaci. Nikdo mě nemůže nutit s někým pracovat. Jako oni mají práva, také já mám právo pracovat s kým chci".

"Ani kdyby musela Steaua skončit, nevzal bych do týmu homosexuála. Možná není pravda, že je homosexuál, ale co když je? V mojí rodině není místo pro gaye a Steaua je moje rodina. Než hrát s gayem, je lepší hrát s juniorem. Nejedná se o diskriminaci. Nikdo mě nemůže nutit s někým pracovat. Jako oni mají práva, také já mám právo pracovat s kým chci. I kdyby mi Bůh ve snu řekl, že na 100 % X není homosexuál, nevzal bych ho! V novinách se příliš psalo, že je homosexuál. I kdyby mi ho ŢSKA dala zadarmo, nevzal bych ho! Mohl by být největší buřič a největší opilec... ale jestli je homosexuál, nechci o něm už víc slyšet"?

Do jaké míry mohou být výše uvedená prohlášení považována za "skutečnosti nasvědčující tomu, že došlo k přímé nebo nepřímé diskriminaci" na základě čl. 10 odst. 1 směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání, pokud jde o žalovaný S.C. Fotbal Club Steaua Bucureşti S.A.?

Do jaké míry existuje "probatio diabolica", jestliže se v projednávané věci obrátí důkazní břemeno podle čl. 10 odst. 1 směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání, a po žalovaném S.C. Fotbal Club Steaua Bucureşti S.A. se požaduje, aby prokázal, že neporušil zásadu rovného zacházení, zejména skutečnost, že přijímání nezávisí na sexuální orientaci?

Je nemožnost použití sankce ve formě pokuty v případech diskriminace po uplynutí promlčecí lhůty šesti měsíců ode dne, kdy ke skutečnosti došlo, na základě čl. 13 odst. 1 vládního nařízení č. 2/2001 o právním režimu přestupků, v rozporu s článkem 17 směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání, vzhledem k tomu, že sankce musejí být v případech diskriminace účinné, přiměřené a odrazující?

____________

1 - Úř. věst. L 303, s. 16; Zvl. vyd. 05/04, s. 79.