Language of document :

A Curtea de Apel Bucureşti (Románia) által 2012. február14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem - Asociaţia ACCEPT kontra Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

(C-81/12. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: román

A kérdést előterjesztő bíróság

Curtea de Apel Bucureşti

Az alapeljárás felei

Felperes: Asociaţia ACCEPT

Alperes: Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)    Alkalmazhatók-e a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról szóló, 2000. november 27-i 2000/78/EK tanácsi irányelv 2. cikke (2) bekezdésének a) pontjában foglalt rendelkezések abban az esetben, ha egy labdarúgóklub fő tisztségviselőként ("elnök") fellépő és a média által, valamint a társaságnál ekként elismert részvényese a következőket nyilatkozza a médiának:

"Még ha a Steaua klubot be is kellene zárnom, akkor sem vennék homoszexuális labdarúgót a csapatba. A pletyka az csak pletyka, de hogyan lehet erről írni vagy még inkább azt címlapra tenni... Talán nem igaz, hogy homoszexuális. (hangsúlyozzuk, X bolgár labdarúgó) De ha mégis? Mondtam az egyik bácsikámnak, aki nem hisz sem Istenben, sem ördögben. Azt mondtam neki: Fogadjuk el, hogy Isten nem létezik. De ha létezik? Mit veszítesz, ha áldozol? Nem lenne jó a mennyországba menni?" Igazat adott nekem. Egy hónappal a halála előtt áldozott. Isten bocsássa meg vétkeit. A családomban nincs helye melegnek, és a Steaua a családom. A meleg labdarúgó helyett egy ifjúsági játékossal is jobb játszani. Nincs szó hátrányos megkülönböztetésről. Senki sem kötelezhet arra, hogy valakivel együtt dolgozzak. Ahogyan nekik is vannak jogaik, úgy nekem is megvan a jogom ahhoz, hogy azzal dolgozzak, akivel én szeretnék."

"Még ha a Steaua klubot be is kellene zárnom, akkor sem vennék fel a csapatba egy homoszexuálist. Talán nem igaz, hogy homoszexuális, de ha mégis? A családomban nincs helye melegnek, és a Steaua a családom. Annál, hogy egy homoszexuális labdarúgó legyen a pályán, még egy ifjúsági játékos is jobb. Nincs szó hátrányos megkülönböztetésről. Senki sem kötelezhet arra, hogy valakivel együtt dolgozzak. Ahogyan nekik is vannak jogaik, úgy nekem is megvan ahhoz a jogom, hogy azzal dolgozzak, akivel én szeretnék. Még ha Isten álmomban azt is mondaná, hogy 100 %, hogy X nem homoszexuális, akkor sem kellene! Az újságokban túl sokszor írták már le, hogy homoszexuális. Még ha a ŢSKA ingyen adná, akkor sem kellene! Lehetne a legösszeférhetetlenebb és a legrészegesebb ..., de ha homoszexuális, nem akarok róla többet hallani."

2)    Ami az eljárás alá vont S.C. Fotbal Club Steaua Bucureşti S.A.-t illeti, a fent hivatkozott kijelentések mennyiben tekinthetők a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról szóló, 2000. november 27-i 2000/78/EK irányelv 10. cikkének (1) bekezdése értelmében vett olyan tényeknek, "amelyek alapján feltételezhető, hogy közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetés történt"?

3)    Mennyiben áll fenn a "probatio diabolica" esete, amennyiben a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról szóló, 2000. november 27-i 2000/78/EK irányelv 10. cikkének (1) bekezdése alapján az ügyben megfordul a bizonyítási teher, és az eljárás alá vont S.C. Fotbal Club Steaua Bucureşti S.A. köteles annak bizonyítására, hogy nem sértette meg az egyenlő bánásmód elvét, és különösen annak, hogy a felvétel nem függ össze a szexuális irányultsággal?

4)    A szabálysértési bírságnak a hátrányos megkülönböztetésre vonatkozó ügyekben a szabálysértésekről szóló 2/2001. sz. kormányrendelet 13. cikkének (1) bekezdése szerinti, a tényállás bekövetkezésétől számított hat hónapos elévülési idő lejártát követően történő alkalmazhatatlansága ellentétes-e a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról szóló, 2000. november 27-i 2000/78/EK irányelv 17. cikkével, tekintettel arra, hogy a szankciónak hátrányos megkülönböztetés esetén hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lennie?

____________

1 - HL L 303., 16. o.