Language of document :

2012 m. vasario 14 d. Curtea de Apel Bucureşti (Rumunija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Asociaţia ACCEPT prieš Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

(Byla C-81/12)

Proceso kalba: rumunų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Curtea de Apel Bucureşti

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Asociaţia ACCEPT

Atsakovė: Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

Prejudiciniai klausimai

1. Ar 2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyvos 2000/78/EB, nustatančios vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus, 2 straipsnio 2 dalies a punkto nuostatos taikytinos atvejui, kai futbolo klubo akcininkas, kuris save vadina ir žiniasklaidos bei klubo laikomas pagrindiniu jo valdytoju (patron), žiniasklaidoje padaro tokius pareiškimus:

"Netgi jei turėčiau uždaryti Steaua, nepriimčiau į komandą homoseksualo. Gandai gandais, bet kaip galima parašyti kažką panašaus, jei tai netiesa, ir dar pirmajame puslapyje <...>. Gali būti, kad jis ne homoseksualas (kalbama apie Bulgarijos futbolininką X). O jei vis dėlto būtų? Vienam iš dėdžių, kuris netikėjo nei Dievu, nei velniu, pasakiau: "Darom prielaidą, kad Dievo nėra. Bet jei vis dėlto būtų? Ką prarastum, jeigu prieitum Komunijos? Ar nebūtų gerai, jei patektum į rojų?" Paklausė manęs. Mėnesį prieš mirtį priėjo Komunijos. Teatleidžia jam Dievas. Gėjui nėra vietos mano šeimoje, o Steaua - mano šeima. Geriau žaisti su žaidėju iš jaunimo komandos nei su gėjumi. Mano nuomone, tai nėra diskriminacija. Niekas negali priversti manęs su kuo nors dirbti. Ne tik jie turi teises, aš irgi turiu teisę dirbti su kuo panorėjęs".

"Netgi jei turėčiau uždaryti Steaua, nepriimčiau į komandą homoseksualo! Gali būti, kad jis homoseksualas, o jei vis dėlto būtų? Gėjui nėra vietos mano šeimoje, o Steaua - mano šeima. Geriau žaisti su žaidėju iš jaunimo komandos, užuot turėti homoseksualą aikštelėje. Mano nuomone, tai nėra diskriminacija. Niekas negali priversti manęs su kuo nors dirbti. Ne tik jie turi teises, aš irgi turiu teisę dirbti su kuo panorėjęs. Net, jei Dievas sapne 100 % mane užtikrintų, kad X nėra homoseksualas, vis tiek jo neimčiau! Laikraščiai per daug rašė apie jo homoseksualumą. Net jei ŢSKA man jį duotų nemokamai, jo neimčiau! Galėtų būti didžiausias mušeika ir baisiausias girtuoklis <...>, bet jei yra homoseksualas, nenoriu daugiau apie jį nieko girdėti"?

2. Kokia apimtimi nurodytus pareiškimus galima laikyti "faktinėmis aplinkybėmis, leidžiančiomis daryti prielaidą dėl tiesioginės ar netiesioginės diskriminacijos buvimo", kaip numatyta 2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyvos 2000/78/EB, nustatančios vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus, 10 straipsnio 1 dalyje, kiek tai susiję su atsakove S.C. Fotbal Club Steaua Bucureşti S.A.?

3. Kokia apimtimi yra "probatio diabolica", jei byloje perkeliama įrodinėjimo pareiga, numatyta 2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyvos 2000/78/EB, nustatančios vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus, 10 straipsnio 1 dalyje, ir iš atsakovės S.C. Fotbal Club Steaua Bucureşti S.A. reikalaujama įrodyti, kad nebuvo pažeistas vienodo požiūrio principas ir būtent, kad įdarbinimas nesusijęs su seksualine orientacija?

4. Ar negalėjimas taikyti baudos diskriminacijos bylose, pasibaigus 6 mėn. senaties terminui, skaičiuojamam nuo pažeidimo padarymo dienos, kaip numatyta Vyriausybės nutarimo Nr. 2/2001 dėl nubaudimo teisinės tvarkos 13 straipsnio 1 dalyje, atitinka 2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyvos 2000/78/EB, nustatančios vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus, 17 straipsnį, pagal kurį sankcijos diskriminacijos atvejais turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomosios?

____________

1 - OL L 303, p. 16; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 4 t., p. 79.