Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys 27.2.2013 – Kimman v. komissio

(Asia F-16/12)1

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ensimmäisen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu virkamiestuomioistuimen rekisteristä.

____________

____________

1    EUVL C 138, 12.5.2012, s. 33.