Language of document :

2013 m. vasario 27 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje Kimman prieš Komisiją

(Byla F-16/12)1

Proceso kalba: prancūzų

Pirmosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.

____________

____________

1 OL C 138, 2012 5 12, p. 33.