Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (kolmas jaosto) 11.3.2013 – Marcuccio v. komissio

(Asia F-17/12)1

(Henkilöstö – Työjärjestyksen 34 artiklan 1 ja 6 kohta – Telekopiona kanteen nostamisen määräajassa nostettu kanne – Asianajajan käsin merkitsemä allekirjoitus, joka on erilainen kuin postitse toimitetussa kannekirjelmän alkuperäisessä versiossa oleva allekirjoitus – Myöhään nostettu kanne – Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (edustaja: asianajaja G. Cipressa)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: C. Berardis-Kayser ja M. J. Baquero Cruz, avustajanaan asianajaja A. Dal Ferro)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus velvoittaa komissio maksamaan korvaus vahingosta, jonka kantaja väittää aiheutuneen hänen sairautensa vakavuuden tunnustamismenettelyn kohtuuttomasta kestosta.

Määräysosa

Kanne jätetään tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat.

Luigi Marcuccio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut.

____________

____________

1 EUVL C 138, 12.5.2012, s. 33.