Language of document :

Beroep ingesteld op 4 februari 2012 – ZZ/Europese Rekenkamer

(Zaak F-14/12)

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordiger: O. Mader, advocaat)

Verwerende partij: Europese Rekenkamer

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van de besluiten van de verwerende partij om verzoeker in het kader van de bevorderingsronde 2011 niet naar de rang AD 13 te bevorderen

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit van de verwerende partij van 26 mei 2011 om verzoeker in het kader van de bevorderingsronde 2011 niet naar de rang AD 13 te bevorderen;

nietigverklaring van het besluit van de verwerende partij van 18 november 2011 tot bevestiging van het aantal in 2011 voor bevordering naar de rang AD 13 beschikbare posten, met als gevolg dat verzoekers klacht tegen het besluit van 26 mei 2011 is afgewezen;

verwijzing van de Europese Rekenkamer in de kosten.