Language of document :

Žaloba podaná 4. februára 2012 – ZZ/Európsky dvor audítorov

(vec F-14/12)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: O. Mader, advokát)

Žalovaný: Európsky dvor audítorov

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutí žalovaného nepovýšiť žalobcu v rámci povyšovania v roku 2011 do platovej triedy AD 13

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie žalovaného z 26. mája 2011 nepovýšiť žalobcu v rámci povyšovania v roku 2011 do platovej triedy AD 13,

zrušiť rozhodnutie žalovaného z 18. novembra 2011, ktorým potvrdil počet miest, ktoré sú pre rok 2011 k dispozícii na účely povýšenia do platovej triedy AD 13 s tým dôsledkom, že sťažnosť žalobcu proti rozhodnutiu z 26. mája 2011 bola zamietnutá,

zaviazať Európsky dvor audítorov na náhradu trov konania.