Language of document :

Žaloba podaná dne 8. února 2012 – ZZ v. Komise

(Věc F-17/12)

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupce: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Návrh na uložení Komisi povinnosti nahradit škodu, která údajně vznikla žalobci z důvodu nepřiměřené délky trvání řízení o uznání závažnosti jeho nemoci.

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí Komise, ať již je formulováno jakkoliv, o zamítnutí žádosti ze dne 23. listopadu 2010 zaslané žalobcem orgánu Komise oprávněnému ke jmenování;

zrušit přípis Komise ze dne 24. ledna 2011, který nese v horním pravém rohu označení „Ref Ares(2011)74616 – 24/01/2011“;

případně zrušit rozhodnutí, ať již je formulováno jakkoliv, o zamítnutí stížnosti podané žalobcem proti přípisu ze dne 24. ledna 2011;

případně zrušit přípis ze dne 23. září 2011, který nese v horním pravém rohu označení „Ref Ares(2010)1010393 – 23/09/2011“;

případně určit, že řízení zahájené na základě žádosti žalobce o uznání jeho práva podle článku 72 služebního řádu na náhradu ve výši 100% lékařských výdajů, které vynaložil, trvalo déle než pět let;

případně prohlásit, že délka trvání dotčeného řízení byla nepřiměřená;

v důsledku toho uložit Komisi povinnost nahradit škodu, která žalobci doposud neoprávněně vznikla z důvodu nepřiměřené délky trvání dotčeného řízení tak, že mu zaplatí částku 10 000 eur, nebo jakoukoliv částku vyšší či nižší, kterou Tribunál uzná za správnou a spravedlivou;

uložit Komisi povinnost zaplatit žalobci počínaje dnem následujícím po dni, ve kterém došla Komisi žádost ze dne 23. listopadu 2010, až do skutečného zaplacení částky 10 000 eur, úroky z této částky v sazbě 10 % ročně a s roční kapitalizací;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.