Language of document :

Acțiune introdusă la 8 februarie 2012 – ZZ/Comisia

(Cauza F-17/12)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentant: G. Cipressa, avocat)

Pârâtă: Comisia Europenă

Obiectul și descrierea litigiului

Cerere de obligare a Comisiei la repararea prejudiciului pe care reclamantul apreciază că l-a suferit din cauza duratei excesive a procedurii de recunoaștere a gravității bolii de care suferă

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei Comisiei, oricare ar fi forma acesteia, de respingere a cererii din 23 novembre 2010 prezentate de reclamant autorității împuternicite să facă numiri (AIPN) a Comisiei;

anularea notei din 24 ianuarie 2011 emisă de Comisie, având referința „Ares(2011)74616 – 24/01/2011” în dreapta sus;

în măsura necesară, anularea deciziei, oricare ar fi forma sa, de respingere a reclamației introduse de reclamant împotriva notei din 24 ianuarie 2011;

în măsura necesară, anularea notei din 23 septembrie 2011, având referința „Ares(2010)1010393 – 23/09/2011” în dreapta sus;

în măsura necesară, constatarea faptului că procedura ulterioară cererii reclamantului de a beneficia de rambursarea cheltuielilor medicale în proporție de 100 % în temeiul articolului 72 din statut a durat mai mult de cinci ani;

în măsura necesară, declararea faptului că durata procedurii în cauză nu a fost rezonabilă;

în consecință, obligarea Comisiei la repararea prejudiciului pe care reclamantul l-a suferit deja în mod injust din cauza duratei nerezonabile a procedurii în cauză, prin plata sumei de 10 000 de euro sau a oricărei sume mai mari sau mai mici pe care Tribunalul o va considera justă și echitabilă;

obligarea Comisiei la plata către reclamant, începând din ziua următoare zilei în care cererea din 23 noiembrie 2010 a fost primită de Comisie și până la plata efectivă a celor 10 000 de euro, a dobânzilor pentru această sumă, la rata de 10 % pe an cu capitalizare anuală;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.