Language of document :

Tožba, vložena 8. februarja 2012 – ZZ proti Komisiji

(Zadeva F-17/12)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: G. Cipressa, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Predlog, naj se Komisiji naloži povrnitev škode, ki naj bi jo tožeča stranka utrpela zaradi predolgega trajanja postopka za priznanje resnosti njene bolezni.

Predlogi tožeče stranke

–    Razglasi naj se ničnost odločbe Komisije v kakršnikoli obliki o zavrnitvi zahteve z dne 23. novembra 2010, ki jo je tožeča stranka vložila pri organu Komisije, pristojnem za imenovanja (OPI);

–    razglasi naj se ničnost dopisa z dne 24. januarja 2011, ki ga je izdala Komisija in ki ima zgoraj desno oznako „Ref Ares(2011)74616 – 24/01/2011“;

–    če je potrebno, naj se razglasi ničnost odločbe v kakršnikoli obliki o zavrnitvi pritožbe, ki jo je tožeča stranka vložila zoper dopis z dne 24. januarja 2011;

–    če je potrebno, naj se razglasi ničnost dopisa z dne 23. septembra 2011, ki ima desno zgoraj oznako „Ref Ares(2011)1010393 – 23/09/2011“;

–    če je potrebno, naj se ugotovi, da je postopek v zvezi z zahtevo tožeče stranke za povrnitev zdravstvenih stroškov v višini 100 % na podlagi člena 72 Kadrovskih predpisov, trajal več kot pet let;

–    če je potrebno, naj se ugotovi, da je bilo trajanje zadevnega postopka nerazumno dolgo;

–    zato naj se Komisiji naloži, naj tožeči strani povrne škodo, ki jo je ta neupravičeno utrpela zaradi nerazumnega trajanja zadevnega postopka, tako da ji plača 10.000 EUR oziroma višji ali nižji znesek, za katerega bo Sodišče za uslužbence presodilo, da je ustrezen in pravičen;

–    Komisiji naj se naloži, naj tožeči stranki od naslednjega dne po dnevu, ko je zahteva z dne 23. novembra 2010 prispela na Komisijo, in do dejanskega plačila 10.000 EUR, plača obresti na ta znesek po stopnji 10 % letno z letno kapitalizacijo;

–    Komisiji naj se naloži plačilo stroškov.