Language of document :

Kendelse afsagt af Personaleretten (Tredje Afdeling) den 20. april 2012 – Collado mod Kommissionen

(Sag F-15/12)

Processprog: fransk

Formanden for Tredje Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registret.

____________