Language of document :

Žaloba podaná dne 10. února 2012 – ZZ v. Komise

(Věc F-16/12)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupci: P. Nelissen Grade a G. Leblanc, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí, kterým se jednostranně mění pracovní zařazení žalobce.

Návrhová žádání žalobce

Zrušit rozhodnutí OOJ ze dne 1. února 2012 o zařazení žalobce do oddělení D5 namísto oddělení A4;

uložit Komisi, aby žalobci zaplatila částku 3 000 eur jako náhradu nemajetkové újmy;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.