Language of document :

Sag anlagt den 10. februar 2012 – ZZ mod Kommissionen

(Sag F-16/12)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokaterne P. Nelissen Grade og G. Leblanc)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af afgørelsen om ensidigt at ændre sagsøgerens tjenestested.

Sagsøgerens påstande

Annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse vedrørende tjenestestedet af 1. februar 2012, hvorved sagsøgeren forflyttes til kontoret D5 fra kontoret A4.

Kommissionen tilpligtes at betale sagsøgeren et beløb på 3 000 EUR i erstatning.

Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.