Language of document :

10. veebruaril 2012 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

(kohtuasi F-16/12)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: advokaadid P. Nelissen Grade ja G. Leblanc)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsus, millega hageja määrati ühepoolselt teise üksusesse.

Hageja nõuded

Tühistada ametisse nimetava asutuse 1. veebruari 2012. aasta ametisse nimetamise otsus, millega hageja määrati üksuse D5 asemel üksusesse A4;

mõista komisjonilt hageja kasuks välja 3000 eurot mittevaralise kahju hüvitamiseks;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.