Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 30. září 2015 – Schönberger v. Účetní dvůr

(Věc F-14/12)

„Veřejná služba – Úředníci – Vrácení věci Soudu po předchozím zrušení jeho rozhodnutí – Povýšení – Povyšovací řízení za rok 2011 – Odmítnutí povýšení – Zčásti zjevně nepřípustná a zčásti zjevně neopodstatněná žaloba“

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobce: Peter Schönberger (Lucemburk, Lucembursko) (zástupce: O. Mader, advokát)

Žalovaný: Evropský účetní dvůr (zástupci: B. Schäfer a Í. Ní Riagáin Düro, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí žalovaného nepovýšit žalobce v rámci povyšovacího řízení za rok 2011 do platové třídy AD 13.

Výrok usnesení

Žaloba se zčásti odmítá jako zjevně nepřípustná a zčásti zamítá jako zjevně neopodstatněná. Ve věcech F-14/12 a F-14/12 RENV Peter Schönberger ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Účetním dvorem Evropské unie.Ve věci T-26/14 P Účetní dvůr Evropské unie ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Peterem Schönbergerem.

____________