Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 30. septembri 2015. aasta määrus – Schönberger versus kontrollikoda

(kohtuasi F-14/12 RENV)

(Avalik teenistus – Ametnikud – Kohtuasja saatmine uueks arutamiseks Üldkohtule pärast lahendi tühistamist – Edutamine – 2011. aasta edutamine – Edutamisest keeldumine – Osaliselt ilmselgelt vastuvõetamatu ja osaliselt ilmselgelt põhjendamatu hagi)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Peter Schönberger (Luxembourg, Luksemburg) (esindaja: advokaat O. Mader)

Kostja: Euroopa Liidu Kontrollikoda (esindajad: B. Schäfer ja Í. Ní Riagáin Düro)

Ese

Nõue tühistada kostja otsus jätta hageja 2011. aasta edutamismenetluse raames palgaastmele AD 13 edutamata.

Resolutsioon

Jätta hagi osaliselt ilmselge vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata ja osaliselt ilmselge põhjendamatuse tõttu rahuldamata.

Jätta kohtuasjades F-14/12 ja F-14/12 RENV P. Schönbergeri kohtukulud tema enda kanda ning mõista temalt välja Euroopa Liidu Kontrollikoja kohtukulud.

Jätta kohtuasjas T-26/14 P Euroopa Liidu Kontrollikoja kohtukulud tema enda kanda ning mõista temalt välja P. Schönbergeri kohtukulud.

____________