Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 30 septembrie 2015 - Schönberger/Curtea de Conturi

(Cauza F-14/12 RENV)

(Funcție publică – Funcționari – Trimitere spre rejudecare la Tribunal după anulare – Promovare – Exercițiul de promovare 2011 – Refuzul promovării – Acțiune în parte vădit inadmisibilă și în parte vădit nefondată)

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamant: Peter Schönberger (Luxemburg, Luxemburg) (reprezentant: O. Mader, avocat)

Pârâtă: Curtea de Conturi a Uniunii Europene (reprezentanți: B. Schäfer și Í. Ní Riagáin Düro, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei pârâtei de a nu-l promova pe reclamant în gradul AD 13 în cadrul exercițiului de promovare 2011

Dispozitivul

Respinge acțiunea ca fiind în parte vădit inadmisibilă și în parte vădit nefondată. În cauzele F-14/12 și F-14/12 RENV, domnul Schönberger suportă propriile cheltuieli de judecată, precum și cheltuielile de judecată efectuate de Curtea de Conturi a Uniunii Europene.În cauza T-26/14 P, Curtea de Conturi a Uniunii Europene suportă propriile cheltuieli de judecată, precum și cheltuielile de judecată efectuate de domnul Schönberger.

____________