Language of document : ECLI:EU:F:2015:112

USNESENÍ SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU EVROPSKÉ UNIE

(první senát)

30. září 2015

Věc F‑14/12 RENV

Peter Schönberger

v.

Účetní dvůr Evropské unie

„Veřejná služba – Úředníci – Vrácení věci Soudu po zrušení – Povýšení – Povyšovací řízení za rok 2011 – Odmítnutí povýšení – Zčásti zjevně nepřípustná a zčásti zjevně neopodstatněná žaloba“

Předmět:      Žaloba podaná na základě článku 270 SFEU, jenž je použitelný na Smlouvu o ESAE na základě jejího článku 106a, kterou se P. Schönberger domáhá zrušení rozhodnutí Účetního dvora Evropské unie nepovýšit ho do platové třídy AD 13 v rámci povyšovacího řízení za rok 2011.

Rozhodnutí:      Žaloba se zčásti odmítá jako zjevně nepřípustná a zčásti zamítá jako zjevně neopodstatněná. Ve věcech F‑14/12 a F‑14/12 RENV ponese Peter Schönberger vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Účetním dvorem Evropské unie. Ve věci T‑26/14 P ponese Účetní dvůr Evropské unie vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Peterem Schönbergerem.

Shrnutí

1.      Žaloby úředníků – Žaloba směřující proti rozhodnutí o odmítnutí povýšení – Žalobní důvod vycházející z vady povyšovacího řízení – Důkazní břemeno

(Služební řád, čl. 6 odst. 2 a článek 91, příloha I, oddíl B)

2.      Úředníci – Rovné zacházení – Pojem – Meze

1.      V rámci žaloby na neplatnost směřující proti rozhodnutí orgánu o nepovýšení úředníka přísluší posledně uvedenému prokázat, že zrušení, o které usiluje, by mu vzhledem k jeho osobní situaci mohlo otevřít možnost být povýšen.

Každé povyšovací řízení je nutně nezávislé na povyšovacích řízeních, které mu předcházely nebo které budou následovat po něm, protože úředníci, jejichž zásluhy je třeba porovnat, a kritéria stanovená pro provedení tohoto porovnání jsou v každém povyšovacím řízení samostatná.

(viz body 46, 54 a 55)

2.      Zásada rovného zacházení zakazuje, aby se srovnatelnými situacemi bylo zacházeno odlišně nebo s odlišnými situacemi stejně, není-li takovéto odlišné nebo stejné zacházení v daném případě objektivně odůvodněno. Případných rozdílů mezi opatřeními přijatými orgány vůči vlastním úředníkům se tedy nemohou dovolávat úředníci jiných orgánů na podporu žalobního důvodu vycházejícího z porušení zásady rovného zacházení.

(viz body 60 a 62)

Odkazy:

Soud prvního stupně: rozsudek ze dne 14. února 2007, Simões Dos Santos v. OHIM, T‑435/04, EU:T:2007:50, bod 162 a citovaná judikatura

Soud pro veřejnou službu: rozsudek ze dne 29. dubna 2009, Balieu-Steinmetz a Noworyta v. Parlament, F‑115/07, EU:F:2009:41, bod 26 a citovaná judikatura